Contabilitate Constanta, expertize contabile

servicii de contabilitate in constanta si infiintari firme la cele mai inalte standarde

Contabilitate economico-financiara a firmei

 • Culegerea documentelor primare in conformitate cu legislatia in vigoare respectand principiile contabilitatii;
 • Evidenta clientilor, furnizorilor, din punct de vedere sintetic si analitic;
 • Evidenta obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe, calculul amortizarii;
 • Minimizarea taxelor si impozitelor prin implementarea unor solutii respectand legislatia in vigoare;
 • Calculatia si comnicarea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, semestruale, anuale si intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor primare in conturi sintetice si analitice folosit tehnica de calcul si programe informative financiar – contabile specifice;
 • Culegerea si prelucrarea datelor financiare si generarea urmatoarelor jurnale: Jurnal de vanzare, Jurnal de cumparare, Registru de casa, Registru de banca , Fise de cont, Situatii clienti/furnizori.
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Intocmirea, verificarea, certificarea si depunerea situatiilor semestriale si anuale ( bilantul contabil);
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele stipulate in actele normative si tinand cont de legislatia in vigoare.
 • Intocmirea de proceduri si politici contabile specifice tipului de activitate conform cod CAEN .

Expertiza contabila si cenzorat

 • Expertiza contabila si fiscala extrajudiciara si judiciara;
 • Intocmire, verificare si certificare bilanturi contabile;

Contabilitate de gestiune a firmei

 • Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea fiselor de magazie;
 • Contabilitatea stocurilor de marfuri;
 • Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
 • Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor si exporturilor;
 • Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
 • Prelucrarea facturilor catre clienti.

Servicii de reconstituire a evidentei financiar – contabile

 • Verificarea si corectarea inregistrarilor contabile eronate;
 • Verificarea si corectarea privind calculul eronat cu privire la impozitele si taxele calculate, declarate si dupa caz achitate.;
 • Intocmirea si depunerea la Administratia Financiara a declaratiilor fiscale rectificative in concordanta cu evidentele contabile actualizate.;
 • Verificarea si reintocmirea documentelor financiar contabile si primare emise pentru perioada verificata si reconstituita;

Consultanta financiar-contabila

 • Serviciile de analiza a performantelor financiare ale societatii si serviciile de consultanta financiara si fiscala se adreseaza tuturor societatilor ce doresc o colaborare profesionala in domeniu.
 • Proiectarea unor raportari manageriale, situatii financiare, cash-flow, specifice activitatii clientului;
 • Analiza structurilor si rezultatelor financiare;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si imobilizarilor;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor)
 • Consultanta financiara in alegerea sistemelor de credit, leasing, etc;
 • Consultanta financiara si analiza a cash-flow-urilor.

Reprezentare in fata organelor fiscale

 • Reprezentare in fata organelor fiscale cu ocazia controalelor operative sau de fond;
 • Pregatirea situatiilor contabile suplimentare solicitate de organele fiscale;

Asistenta si mentenanta software si hardware

 • Servicii de asistenta/instalare software financiar contabil
 • Asistenta pentru instalarea certificatului digital si trimiterea online a declaratiilor
 • Instalarea programelor ANAF
 • Backup, arhivare si pastrare a datelor importante